S Finančními Anděly neletíte do neznáma.

Home / S Finančními Anděly neletíte do neznáma.
Autor Silvia Eva Kassay | The Concept Of Art

Autor Silvia Eva Kassay | The Concept Of Art

JAKÝ UŽITEK VÁM PŘINESOU FINANČNÍ ANDĚLÉ?

Finanční Andělé se specializují na poradenství v oblasti Managementu změn.

Management změn se díky zrychlujícímu tempu změn podnikatelského prostředí stal královskou disciplínou managementu.

V řadě případů u českých a slovenských organizací však nebyl dosud objeven nebo zcela doceněn. Změny a jejich řešení jsou často chápány pouze ve vztahu řešení naléhavých a vyčerpávajících problémů většinou z provozního řízení.

Právě tato neznalost a nesystematičnost managementu změn způsobuje nízkou efektivitu výběru změnových faktorů, externích a interních strategií a ve svém důsledku znamená pokles konkurenceschopnosti organizace.

Každá změna má svou příčinu. Může vycházet z vnějšího ohrožení, strachu ze zániku nebo z vnitřní potřeby být úspěšný a jedinečný.

Změny vycházející ze strachu o přežití zpravidla řeší krizové situace, které jsou lidsky, materiálně a energeticky velmi náročné, zpravidla realizované pod velkým stresem.

Management změn by měl upřednostnit druhou variantu, tj. změny vycházející z využití příležitostí na trhu. Motivující vize vytváří směr růstu organizace, který motivuje spolupracovníky hledat cesty pro její naplnění. Principy managementu změn umožňují hledat efektivní a účinné postupy přípravy a realizace změn.

Aktuální kurz na téma „Management změn v řízení firmy” objednávejte na portálu VímVíc.

Kontaktujte nás